ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на brosbg.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотмошенията между СЕВЕРИНА ООД, ЕИК 838177646 и потребителите на електронни/Интернет страници, намиращи се на домейна www.brosbg.com. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. СЕВЕРИНА си запазва правото да променя Общите

условия по всяко време.Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуланите към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

1. Информация в сайта

Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове, марки и модели. Възможни са грешки при информацията за характеристиките на продуктите. Описанията може да са непълни или да съдържат оперативни грешки. Изображенията на продуктите имат информативен характер , доставените продукти може да се различават от изображенията , поради промяна на характеристиките , дизайна , окомплектовката, без предизвестие от страна на производителите. Brosbg.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Brosbg.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите , които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни без цената за доставката, която е посочена отделно. Възможни са оперативни грешки. Brosbg.com си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Поради динамиката на стокооборота е възможно продукт, обозначен като наличен , да бъде изчерпан към момента на заявката и поръчката да не може да бъде изпълнена. При всички случаи, brosbg.com потвърждава възможността за доставка или информира за невъзможност за такава. Поръчката може да бъде анулирана от brosbg.com при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

ЗАБРАНЯВА СЕ КОПИРАНЕТО НА ТЕКСТОВЕ ИЛИ ДРУГО АВТОРСКО СЪДЪРЖАНЕ, БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА brosbg.com !

2. Защита на личната информация.
Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), не се считат за конфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани , обработвани и използвани от brosbg.com и /или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на brosbg.com, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

3. Авторски права

Потребителите могат да използват всички материали , представени на сайта за лични нужди, с не стопанска цел, при условие,че не се нарушават авторските права на brosbg.com или на трети лица,свързани с публикуваните материали. Забранява се копирането и разпространяването им от потребителите.

4. Условия и информация, съгласно Закона за защита на потребителите

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от brosbg.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Поръчка от страна на клиента означава приемане на това предложение, както и че потребителят е запознат и приема Общите условия. Договорът за продажба от разстояние между brosbg.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на brosbg.com.

На основание чл.50 от ЗЗП , физическо лице, което има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в срок от четиринадесет дни от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ:

До СЕВЕРИНА ЕООД, гр. София,ул. Никола Генадиев 5Б, офис БРОС

- с настоящото уведомявам,че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

- Поръчано на.../получено на ...

- Име и адрес на потребителя

- Подпис и дата.

Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на brosbg.com, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката, аксесоарите към нея и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи и аксесоари. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на brosbg.com, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя. Не могат да бъдат връщани продукти,на които е била сменена операционната система или друг софтуер,присъствал при доставката, когато потребителят е конфигурирал стоката с потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид. На основание чл.57, ал. 5 от ЗЗП не могат да бъдат връщани запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето - в т.ч. епилатори, машинки за подстригване, маши за коса, самобръсначки, слушалки, масажори и др. Потребителят отговаря за намаляване на стойността на стоките вследствие изпробването им, различно от необходимото за установяване на техните характеристики.
Разходите за връщане са за сметка на потребителя.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.50, при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, brosbg.com се задължава да му възстанови заплатената цена в 14-дневен срок, като използва същото платежно средство,освен ако не е договорено друго.

При получаване на стоката от търговски обект или в други случаи , при които потребителят има възможност да се запознае лично с характеристиките на продукта, преди да заплати , се счита, че не е покупка от разстояние.

Стоката, която се изпраща чрез куриер, е с опция „Отвори, преди да платиш”. При получаване на стоката потребителят е длъжен да направи оглед за транспортни дефекти. В случай, че потребителят констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на транспорта, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо незабавно да информира куриера (предаващата страна). Ако не направи това, стоката се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с транспортни дефекти (явни недостатъци), липсващи аксесоари и други документи.


5. Гаранция

Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки, с изключение на аксесоари и стоки втора употреба, се придружава от бланка за търговска гаранция, в която са посочени съдържанието на гаранцията, териториалния й обхват и гаранционния срок. Гаранционният срок в сайта е упоменат конкретно за всяка стока. Гаранционният срок за стоки, закупени от физически лица, е 24 месеца. За юридически лица, за определени стоки, гаранционният срок може да бъде и 12 месеца, по усмотрение на Brosbg.com.Brosbg.com си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията. Brosbg.com работи с фирми – подизпълнители, които извършват монтажи на климатична техника в цялата страна. В този случай гаранцията на климатика се поема от фирмата - подизпълнител.
За връзка със сервизен отдел e-mail service@brosbg.com

Гаранцията не се отнася за акумулаторни батерии, аксесоари и консумативи към уредите. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията покрива хардуерните компоненети на продукта,както и оригиналния софтуер, доставен от производителя. Brosbg.com не носи гаранция за ръчно обновен софтуер, за допълнително инсталирани приложения и за съвместимост с потребителски акаунти,когато това не е упоменато от производителя.

Гаранцията е поименна и може да се ползва само от лицето, вписано в гаранционната карта.

Рекламациите се извършват по правилата на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Пълно описание на вида на рекламацията моля изпращайте на e-mail адреса на сервизния отдел service@brosbg.com

При рекламация срокът за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента, brosbg.com не носи отговорност за съхраняването им.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на фабричен номер на уреда, нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на уреда, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства, както и несъответствие на лицето, вписано като потребител в гаранционната карта.

В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента). Това важи, когато е минала една година от датата на покупка.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Независимо от търговската гаранция, СЕВЕРИНА ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба по чл.31- 34. Гореописаното се отнася за потребители по смисъла на §6, ал.7 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към КЗП https://kzp.bg/. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и ОРС https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

6. Цени и плащане

Представените в сайта цени на стоките са крайни без цената за доставката, която е посочена отделно.

При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Brosbg.com предлага следните начини на плащане:
А)- в съответния магазин (офис) на brosbg.com, в брой или на изплащане:

- гр. София, ул. Никола Генадиев 5Б, тел. 02/943-53-23, GSM 0889-886-009

- гр. Ямбол, ул. Д. Благоев №5, тел. 046/66-31-68, GSM 0897-939-554

- гр. Сливен, Стоково Тържище, GSM 0897-939-551

Б) за градовете София, Ямбол и Сливен, brosbg.com осигурява собствен транспорт, като плащането може да стане при доставката. Цените за експресна доставка или доставка с фиксиран час са: 5лв. за мобилни апарати, цифрови фотоапарати, лаптопи, видео камери, и 10лв. за едрогабаритна техника. За по-големи пратки (определени по преценка на лицето, извършващо доставката), доставката се извършва до входа на сградата, освен ако не е договорено друго.
САМО СЕГА - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СОФИЯ !
за поръчки над 50 лв.

Безплатната доставка се договаря в удобно за клиента и търговеца време, не важи за експресна доставка и за квартали извън рамките на Околовръстен път.

В) Плащане при доставка с наложен платеж – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка, на куриерска фирма Спиди, заедно с цената на куриерската услуга, според тарифата на куриерската фирма. Калкулатор на Спиди:
https://services.speedy.bg/calculate/

Г) Банков превод – по банкова сметка на СЕВЕРИНА ЕООД,

Независимо от избрания начин на плащане всички плащания се извършват само в български лева. При желание от страна на Клиента се издадава фактура.

Срок на валидност на промоциите - 31.05.2024г., до смяната им или до изчерпване на количествата.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочения в сайта имейл и телефони.

7. Приложимо законодателство

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.